Kingston 8GB mSD 98D799B27A / Phison(PS)

Kingston 8GB mSD 98D799B27A

Model: TH58NVG6T2ETA2A

  • Vendor: Toshiba
  • Identifier98D799B27A
  • Controller: Phison(PS)
  • Page size8576 bytes
  • Block size: 3293184 bytes (384 pages)

CE2 kontakts ir savienots ar CE0, tāpēc, CE2 ir jāizolē vai arī jāatslēdz adapterī.

98D799B27A chip configuration

NAND lasīšanas konfigurācija. 

98D799B27A page size

 Loģiskā bloka izmērs atšķiras no fiziskā un tas ir jāpalabo. Pēc LBN servisa zonā nosaka, ka blokā ir 384 lapas. Tātad, 8576 x 384 = 3293184.

Attēlā labi redzams, ka lietotāja datu sektori (zilā krāsā) ir miksēti ar XOR. Tukšā blokā attainojas XOR struktūra. SA (oranžā krāsā) un ECC (smilšu krāsā) nav miksēts. Lapas struktūra raksturīga Phison(PS) kontrolieriem.

Tālāk atrodam ECC  un XOR.

  • ECC Phison(PS)\PS2251-50-F_8576_8.bch
  • XOR Phison(PS)\PS_monolith(8k_192p)_3A0920.xor
98D799B27A pairing pattern

Blokā redzama struktūra, kas atkārtojas 2 reizes. Jālieto Pair pārveidotājs ar parametriem:

  • Number of planes 2
  • Moveable block size 8576 (page size)
  • Area size 3293184 (block size)
98D799B27A Unit by dump

Pirms abu datu masīvu apvienošanas, salīdzinam paralēli pa blokiem. Redzam, ka datu struktūra blokos ir stipri atšķirīga, kas nozīmē, ka masīvus var apvienot secīgi vienu aiz otra.

98D799B27A Unite params

Unite pārveidotāja parametri. 

98D799B27A banks

 Šajā gadījumā LBN (loģiskā bloka numurs) vienāds četriem blokiem, tātad jānorāda 4 bankas.

98D799B27A markers table

Markers table parametri. Test1 kalpo, lai noteiktu MBR bloku (attēlā apvilkts ar sarkanu).

Failu struktūru neizdevās uzbūvēt. Iegūtajā datu masīvā tika atrasti attēli.