Kingston 8GB mSD 98D799B27A

Image
  • Model: TH58NVG6T2ETA2A
  • Vendor: Toshiba
  • Identifier98D799B27A 
  • Page size8576 bytes
  • Block size: 3293184 bytes (384 pages)

CE2 kontakts ir savienots ar CE0, tāpēc, CE2 ir jāizolē vai arī jāatslēdz adapterī.

Image

NAND lasīšanas konfigurācija. 

Image

 Loģiskā bloka izmērs atšķiras no fiziskā un tas ir jāpalabo. Pēc LBN servisa zonā nosaka, ka blokā ir 384 lapas. Tātad, 8576 x 384 = 3293184.

Attēlā labi redzams, ka lietotāja datu sektori (zilā krāsā) ir miksēti ar XOR. Tukšā blokā attainojas XOR struktūra. SA (oranžā krāsā) un ECC (smilšu krāsā) nav miksēts.

Tālāk atrodam ECC  un XOR.

  • ECC Phison(PS)\PS2251-50-F_8576_8.bch
  • XOR Phison(PS)\PS_monolith(8k_192p)_3A0920.xor
Image

Blokā redzama struktūra, kas atkārtojas 2 reizes. Jālieto Pair pārveidotājs ar parametriem:

  • Number of planes 2
  • Moveable block size 8576 (page size)
  • Area size 3293184 (block size)
Image

Pirms abu datu masīvu apvienošanas, salīdzinam paralēli pa blokiem. Redzam, ka datu struktūra blokos ir stipri atšķirīga, kas nozīmē, ka masīvus var apvienot secīgi vienu aiz otra.

Image

Unite pārveidotāja parametri. 

Image

 Šajā gadījumā LBN (loģiskā bloka numurs) vienāds četriem blokiem, tātad jānorāda 4 bankas.

Image

Markers table parametri. Test1 kalpo, lai noteiktu MBR bloku (attēlā apvilkts ar sarkanu).

Failu struktūru neizdevās uzbūvēt. Iegūtajā datu masīvā tika atrasti attēli.